03 Cicles Formatius de Grau Superior03.1   GRÀFICA PUBLICITÀRIA


Proporciona els coneixements necessaris per formar professionals que siguin capaços de dissenyar un producte que esdevingui nexe d’unió entre un bé o servei i els seus destinataris, a més d’incorporar el punt de vista creatiu i artístic a altres sectors. La gràfica publicitària treballa en el disseny de la comunicació visual.


Requisits

Necessites el títol de Batxillerat o equivalent** i superar la part específica de la prova d’accés.

Si no tens el títol de batxiller ni estudis equivalents pots accedir als estudis de grau superior  amb la superació de les parts comuna i especíica de la prova d'accés i tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any en que es fa aquesta prova, o bé 18  si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent***.

Més informació sobre la prova d'accés: http://www.xtec.cat/artistics/subapd6.html

Consulta a l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps els continguts i dates d'aquestes proves. L'escola et pot ajudar a superar-les, posa't en contacte.


Durada dels estudis

El cicle és de 1.950 hores que equival a dos cursos acadèmics.
1.740 hores es fan a l'escola, 90 s'han de dedicar al projecte final i 120 hores més de pràctiques en una empresa o centre de treball.


Àmbit professional i de treball

Comprèn activitats de gràfica publicitària, realitzades com a artista autònom o associat en grau divers a una empresa relacionada amb:
Disseny gràfic · Arts gràfiques · Relacions públiques · Promoció d’articles diversos · Grafisme editorial · Ambientació d’espais · Imatge corporativa i senyalització · Imatge gràfica del producte.

Accés universitari a:
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació · Mestre ( Educació especial, Educació infantil, Educació primària) · Llicenciat en Belles Arts · Llicenciat en Comunicació audiovisual · Llicenciat en Història de l’Art · Llicenciat en Periodisme · Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques.


Relació de mòduls que estudiaràs en Gràfica Publicitària

 •  Història de la imatge gràfica
 •  Tècniques d'expressió gràfica
 •  Mitjans informàtics
 •  Tècniques gràfiques industrials
 •  Projectes de gràfica publicitària
 •  Fotografia
 •  Llenguatge audiovisual
 •  Teoria de la imatge publicitària
 •  Teoria del disseny gràfic
 •  Tipografia
 •  Formació i orientació laboral


Titulació


Tècnic/a superior en Gràfica publicitària