02 Cicles Formatius de Grau Mitjà • 02.1 ART FINAL EN DISSENY GRÀFIC
 • 02.2 ARTESANIA EN CUIR


02.1  ART FINAL EN DISSENY GRÀFIC


Dóna un nivell de coneixements que permeten desenvolupar els projectes de disseny gràfic fins a arribar a formalitzar els originals a partir de l’ús de l’ordinador com a eina principal de treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements comunicatius del disseny gràfic.


Requisits

Necessites el títol de Graduat en ESO o equivalent* i superar una prova d'accés específica.

Si no tens el títol de l'ESO pots cursar els estudis igualment superant les parts comuna i específica d'una prova d'accés i haver complert els 17 anys o complir-los durant l'any en que es fa aquesta prova.

Més informació sobre la prova d'accés: http://www.xtec.cat/artistics/subapd5.html

Consulta a l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps els continguts i dates d'aquestes proves. L'escola et pot ajudar a superar-les, posa't en contacte.


Durada dels estudis 

El cicle és de 950 hores que equival a un curs acadèmic.
865 hores es fan en el centre docent, 25 s'han de dedicar a l'obra final i 85 hores més de pràctiques en una empresa o centre de treball.


Àmbit professional i de treball

Comprèn activitats d’art finalista de disseny gràfic, realitzades com a artista autònom o associat en grau divers a una empresa relacionada amb:

Disseny gràfic · Comunicació visual i gràfica · Preimpressió · Edició i copisteria · Grafisme · Senyalització · Publicitat i imatge corporativa · Organització firal · Publicacions i documentació interna d’entitats


Relació de mòduls que estudiaràs en Art Final

 • Història de l'art i de la imatge gràfica
 • Tècniques gràfiques
 • Processos i sistemes d'impressió
 • Disseny gràfic assistit per ordinador
 • Tipografia
 • Fonaments de disseny gràfic
 • Formació i orientació laboral


Titulació

Tècnic /a d'arts plàstiques i disseny en art final de disseny gràfic.


02.2  ARTESANIA EN CUIR


Proporciona els coneixements tècnics necessaris per formar professionals que puguin ser capaços d’elaborar objectes artístics en cuir, tan articles de moda com bosses, carteres i cinturons, o altres elements com poden ser plafons decoratius, cobertes de llibre o articles esportius.


Requisits


Necessites el títol de Graduat en ESO o equivalent* i superar una prova d'accés específica.

Si no tens el títol de l'ESO pots cursar els estudis igualment superant les parts comuna i específica d'una prova d'accés i haver complert els 17 anys o complir-los durant l'any en que es fa aquesta prova.

Més informació sobre la prova d'accés: http://www.xtec.cat/artistics/subapd5.html

Consulta a l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps els continguts i dates d'aquestes proves. L'escola et pot ajudar a superar-les, posa't en contacte.


Durada dels estudis


El cicle és de 1.600 hores que equival a dos cursos acadèmics.
1.545 hores es fan en el centre docent, 25 s'han de dedicar a l'obra final  i  55 hores més de pràctiques en una empresa o centre de treball.


Àmbit professional i de treball

Comprèn activitats d’artesania en cuir realitzades com a artista autònom o associat a empreses que es dediquen a la realització d’activitats relacionades amb:
Disseny i confecció de bosses i altra marroquineria · Sabateria · Guanteria i capells
Mobiliari artesanal i industrial · Enquadernació· Accessoris i  articles esportiusRelació de mòduls que estudiaràs en Artesania en Cuir

 • Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura
 • Dibuix artístic 
 • Dibuix tècnic 
 • Volum 
 • Materials i tecnologia 
 • Taller de recerca 
 • Taller d'artesania en cuir 
 • Taller d'emmotllat i buidat 
 • Formació i orientació laboral

Titulació

Tècnic d'arts plàstics i disseny en artesania en cuir