04 Proves d'accés 2010-2011Calendari d'inscripcions


A) del 8 al 22 de març
Inscripció telemàtica a les proves d'accés a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
- REALITZACIÓ DE LES PROVES:
* CICLES DE GRAU MITJÀ:
El 5 de maig a les 15:30h, realització de la prova comuna (4h de durada).
El 6 de maig a les 15:30h, realització de la prova específica (2h de durada).
* CICLES DE GRAU SUPERIOR:
El 6 de maig a les 9:00h, realització de la prova específica (3h de durada).
El 7 de maig a les 9:00h, realització de la prova comuna (4h de durada).B) del 31 de maig al 7 de juny
Convocatòria de proves d'accés extraordinària, per la part específica (només alumnes amb requisits acadèmics). Inscripció telemàtica a http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
- REALITZACIÓ DE LES PROVES:
* CICLES DE GRAU MITJÀ:
El 21 de juny a les 9:30h, realització de la prova específica (2h de durada).

* CICLES DE GRAU SUPERIOR:
El 22 de juny a les 9:30h, realització de la prova específica (3h de durada).C) Si el mes de SETEMBRE queden places vacants hi podrà haver una nova convocatòria per a les proves específiques (només alumnes amb requisits acadèmics).